لیتمن, مجله لیتمن

قیمت گوشی پزشکی لیتمن

لیست قیمت گوشی پزشکی لیتمن

گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک 3 33تومان
گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک 2 31تومان
گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک 2 نوزاد 4تومان
گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک 2 اطفال 4تومان
گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی 3 12تومان
گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی 4 31تومان
گوشی پزشکی لیتمن مستر کاردیولوژی 7تومان
گوشی پزشکی لیتمن بلوتوث دار 3100 3تومان
گوشی پزشکی لیتمن بلوتوث دار 3200 3تومان
گوشی پزشکی لیتمن Core 5تومان
5%

تخفیف عیدانه

7%

تخفیف همکاری

10%

تخفیف گروهی

 

قیمت

 

کالا

 

ردیف

 

سامانه پیام کوتاه

 

گوشی پزشکی  کلاسیک 3 فول مشکیBlack Edition 5803
 

1

 

 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 3 دودی -مشکیSmoke Black 5811
2
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 3 شکلاتی مسیCopper Chocolate 5809
3
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل کلاسیک 3 زیتونی-دودیSmok Olive 5812
4
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 3 صورتیRose Pink 5639
5
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی کلاسیک3 بنفش یاسمنیLavender 5832
6
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 3 آبی یخیCeil Blue 5630
7
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 3 سرخابیRaspberry 5626
8
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 3 آبی کاربنیCaribbean Blue 5632
9
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 3 بنفشPlum 5831
10
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل کلاسیک 3 نارنجیorange 5629
11
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل کلاسیک 3 مشکیBlack 5620
12
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 3 ( فیروزه) آبی نئونیTurquoise 5835
13
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل کلاسیک 3 صورتی صدفیPearl Pink 5633
14
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل کلاسیک 3 سبز لیموییLime Green 5829
15
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی مدل کلاسیک 3سبز زمردیEmerala 5840
16
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل کلاسیک 3 زرشکیBurgundy 5627
17
 

سامانه پیام کوتاه

18
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی کلاسیک 3 زرد لیموئیLemon-Lime 5839
19
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 3 آبی تیره ( سرمه ای)Navy 5622
20
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل کلاسیک 3 سبز تیرهHunter Green 5624
21
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 3 کاربنی-رنگین کمانیRainbow-Caribbean 5807
22
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 3 سرخابی-رنگین کمانیRainbow Raspberry 5806
23
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی طبی  کلاسیک 3 خاکستری Gray 5621
24
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2 فول مشکی Black edition 2218
25
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2 نارنجی orange 2812
26
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2 آبی تیره Navy Blue 22.05
27
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2 سرخابی Raspberry 2210
28
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2 صورتی کثیف Peach 2822
29
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2 آبی آسمانی Ceil Blue 2813
30
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2 مشکی Black 2201
31
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2 صورتی Pearl Pink 2817
32
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2 زرشکی Burgundey 2211
33
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل مستر کلاسیک2 مشکیBlack 2144
34
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل مستر کلاسیک زرشکیBurgudey 2146
35
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل مستر کلاسیک سرمه ایNavy Blue 2147
36
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل مستر کلاسیک 2 بنفشpurple 2143
37
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل مستر کلاسیک 2 مشکی-صورتی Black Sand 2636
38
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی مدل مستر کلاسیک 2 آبی کاربنیCaribbean Blue 2630
39
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل مستر کلاسیک 2 فول مشکیBlack Edition 2141
گوشی طبی  مدل مستر کلاسیک 2 سبز پر رنگHunter Green 2632
40
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل مستر کلاسیک 2 آبی یخیCeil Blue 2636
42
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل مستر کلاسیک 2 سبز Pine Green 2634
43
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل کلاسیک 2 کودکان آبی کاربنی caribbean 2119
44
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2کودکان آبی رویالroyal-blue 2136
45
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک2 کودکان گلبهی peach 2154
46
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی کلاسیک 2 کودکان آبی کاربنی-رنگین کمانی rainbow-caribbean 2153
47
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2کودکان سبز تیره pine-green 2131
48
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2 کودکان آبی تیره (سرمه ای) navy-blue 2123
49
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2 کودکان نارنجیorange 2155
50
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2 کودکان مشکی black 2113
51
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  کلاسیک 2 کودکان قرمز Red 2178
52
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی مستر کاردیولوژی طلایی-مشکیBrasse Edition 2175
53
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی  مدل 3200 بلوتوث دار مشکی 3200
54
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی مدل 3200 بلوتوث دار زرشکی 3200BU
55
 

سامانه پیام کوتاه

گوشی پزشکی مدل 3200 بلوتوث دار سرمهای 3200NB
56
 

سامانه پیام کوتاه

کیف گوشی پزشکی  زمردی MBC/TEAL
57
 

سامانه پیام کوتاه

کیف گوشی پزشکی  خاکستری MBC/SMOKE
58
 

سامانه پیام کوتاه

کیف گوشی پزشکی آبی MBC/ROY
59
 

سامانه پیام کوتاه

کیف گوشی پزشکی  مشکی CLASSIC-BLA
60
 

سامانه پیام کوتاه

کیف گوشی پزشکی  زرشکی MBC/BUR
61
 

سامانه پیام کوتاه

کیف گوشی پزشکی  صورتی MBC/BABY
کیت گوشی پزشکی  کلاسیک 2 طوسی
62
 

سامانه پیام کوتاه

دیافراگم گوشی بلوتوث دار 3200
63
 

سامانه پیام کوتاه

کیت گوشی پزشکی  کلاسیک 3 40016
64
 

سامانه پیام کوتاه

تویوپ گوشی پزشکی  کلاسیک 2 2152
65
 

سامانه پیام کوتاه

کیت گوشی پزشکی  کاردیولوژی 3 40003
66
 

سامانه پیام کوتاه

تویوپ گوشی پزشکی  مستر کاردیولوژی 485
67
 

سامانه پیام کوتاه

کیت گوشی پزشکی  مخصوص فشار خون 40020
68
 

سامانه پیام کوتاه

کیت گوشی پزشکی  مستر کلاسیک 2 40022
69
 

سامانه پیام کوتاه

کیت گوشی پزشکی  مستر کاردیولوژی طوسی 40018
70
 

سامانه پیام کوتاه

کیت گوشی پزشکی لیتمن کاردیولوژی مشکی 40019
71
 

سامانه پیام کوتاه

کیت گوشی پزشکی کلاسیک2 نوزادان 40013
72
 

سامانه پیام کوتاه

کیت گوشی پزشکی کلاسیک 3 طوسی 40017
73
 

سامانه پیام کوتاه

کیت گوشی پزشکی  مستر کاردیولوژی مشکی 40011
74
 

سامانه پیام کوتاه

کیت گوشی پزشکی لیتمن کلاسیک2 اطفال 40012
75
 

سامانه پیام کوتاه

کیت گوشی پزشکی  کلاسیک 2 40005
76
 

سامانه پیام کوتاه

کیت گوشی پزشکی  کاردیولوژی 3 طوسی 40004
77

 

بهترین برند گوشی پزشکی چیست؟

گوشی پزشکی یا استتوسکوپ های متعددی در بازار وجود دارد که هر کدام بنا به ویژگی ها و مشخصات خود، دارای قیمت های متفاوتی می باشند. اما Littamann، یکی از بهترین برند های گوشی پزشکی می باشد.

چرا که با داشتن ساختاری حرفه ای و مطابق با علم روز، می تواند گزینه بسیار مناسب و عالی ای برای استفاده های روزانه پرشکان و پرستاران باشد.

در واقع این گوشی پزشکی، با داشتن مناسب ترین و عالی ترین ویژگی ها و مشخصات، دارای بهترین و مناسب ترین قیمت می باشد و می توانید با خیالی آسوده آن را تهیه کنید و از بابت کارایی آن نگرانی ای نداشته باشید. لازم به ذکر است که این برند، یک برند آمریکایی بوده که اقدام به تولید تجهیزات پزشکی با تخصص بسیار بالا می کند.

مشخصات

گوشی پزشکی فوق، از بخش های مختلفی ساخته شده است. دو بخش حساس و بسیار مهم که این گوشی پزشکی آن را دارا می باشد، قسمت های دیافراگم و بل است.

قسمت بل گوشی پزشکی Littamann، برای استفاده از مواقعی که صدا با فرکانس پایین وجود دارد مناسب است. همچنین قسمت دیافراگم، برای مواقعی ساخته و استفاده می شود که صدا با فرکانس بالا وجود داشته باشد.

به همین منظور باید اشاره کنیم که گزینه ای مناسب برای پرستاران و پزشکان می باشد. یکی از مهم ترین ویژگی ها و مشخصاتی که امروزه، گوشی پزشکی فوق از آن بهره‌مند است، بالا بودن میزان حساسیت صوتی آن می باشد.

همچنین باید اشاره کنیم که مهم ترین و جالب ترین ویژگی این برند گوشی پزشکی ، وجود دیافراگم قابل تنظیم بودن آن است. همچنین باید اشاره کنیم که در این مدل گوشی پزشکی که مطابق با جدید ترین علم ساخته شده اند، موارد بسیار زیادی ارتقاء یافته که از آن ها می توان به کیفیت صوتی و همچنین کیفیت توبها اشاره کرد.

ویژگیها

امروزه، انواع مختلفی از گوشی پزشکی های فوق الذکر وجود دارد. و هر کدام از این مدل ها، دارای ویژگی های مخصوص به خود می باشند. اما باید اشاره کنیم که برخی از ویژگی ها، در این گوشی پزشکی ها، یکسان بوده و تمامی مدل های این گوشی های پزشکی، دارای این ویژگی ها می باشند. که در ادامه، به معرفی این ویژگی ها و خصوصیات پرداخته ایم.

  • دارای قابلیت تنظیم دیافراگم در هر دو طرف چست پیس می باشند.
  • کارایی و اتصال بسیار آسان
  • کیفیت بسیار بالا در خصوص عملرد و همچنین کاهش یافتن استهلاک این تجهیزات پزشکی
  • زیبایی در طراحی و ظاهری منحصر به فرد
  • سهولت در استفاده و عدم آزار رساندن به گوش افراد
  • ساختار محکم و با دوام تیوب و عدم خرابی آن در صورت قرار گرفتن در جیب
  • وزن بسیار سبک
  • دارای دو داخل گوشی اضافی
  • متریال بسیار عالی و فلز های آن نوعی آلیاژ به کار رفته در صنایع هوایی می باشد.
  • همراه با گارانتی

سرویس ویژه حک نام: امکان حک کردن نام پزشک برروی گوشی به عنوان سرویس ویژه به صورت رایگان وجود دارد. برای مشخص نمودن نام درخواستی برای حکاکی روی گوشی، در طی فرآیند سفارش آنلاین، نام مورد نظر را درقسمت یادداشت مشتری قید نمایید. و برای مشاهده انواع حک اسم اینجا کلیک کنید.و برای مشاهده تصاویر اصلی و با کیفیت انواع رنگ بندی گوشی پزشکی لیتمن به گالری تصاویر مراجعه فرمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *